Get Adobe Flash player

Polecane strony

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
210297
stat4u

O nas

 

Stowarzyszenie ”Poleska Dolina Miłosierdzia” w dniu 03 czerwca 2008 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pozarządowa, a 26 listopada 2009 - uzyskało Statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Misja:POMAGAJĄC INNYM - POMAGAMY SOBIE

 

Celem Stowarzyszenia jest:


1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

2. Budowanie świadomości obywatelskiej.

3. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego.

4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

5. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości.

6. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej, oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

7. Dbałość o zrównoważony rozwój gminy i regionu,

8. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

9. Organizowanie i promowanie wolontariatu,

10. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.

11. Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych.

12. Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców.

13. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki, w tym: m.in. Telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater agroturystycznych oraz innych obiektów.

14. Promowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich reklamy i dystrybucji.

15. Promowanie i reklamowanie wyrobów rękodzieła artystycznego.

16 Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności lokalnej.

17. Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

18. Promocja turystyczna regionu.

19. Działania na rzecz twórczości ludowej.

 

Prowadzone działania

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, konkursów.

2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych.

3. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy.

4. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych.

5. Współpraca z samorządem lokalnym, oraz placówkami oświatowymi.

6. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.

7. Tworzenie warunków do odbycia stażów i przygotowania zawodowego dla osób trwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

8. Wyrób i sprzedaż produktów i usług służących realizacji celów statutowych.

9. Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych oraz miejsc twórczych spotkań młodzieży.

10. Pozyskiwanie młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do pracy na rzecz środowiska lokalnego.

11. Zakładanie klubów sportowych i wspieranie wszelkich inicjatyw sportowych.

12. Organizowanie aktywnego wypoczynku i rozwoju młodzieży poprzez kontakt z kulturą i sportem.

13. Aktywne włączanie się w program odnowy wsi.

14. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

15. Gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności i członków Stowarzyszenia (odpowiadającą wymogom wskazanym w art. 20 pkt.1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) w sferze zadań publicznych (określonej w art. 4, pkt.1, ppkt 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 22), 23) realizując zadania w zakresie:

 

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

3. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

6. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

7. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

9. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10. Promocji i organizacji wolontariatu.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Poleska Dolina Miłosierdzia

Wereszczyn 73,
22-234 Urszulin

Tel./fax. 82 57 13 459

e-mail: poczta@spdm.pl

Formularz kontaktowy

KRS: 0000307113

Nr konta: 54 8191 1026 2002 2000 0749 0001

Pogoda

Kalendarz

czerwiec 2024
pwścpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930