Wycieczka edukacyjna do Kina Zorza w Chełmie na film Kraina Lodu II

 

Dnia 04 grudnia 2019 roku,  uczniowie ze Szkoły Filialnej w Wólce Tarnowskiej uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Kina Zorza w Chełmie na film Kraina Lodu II.
Mam tę moc, mam tę moc – śpiewała niedawno cała Polska.

https://zorza.chelm.pl/film/kraina-lodu-2

Cel i założenia wyjazdu to: rozwijanie zainteresowań kinem i kulturą, poznanie struktury i pracy kina, poznanie zawodów związanych z kinem, uwrażliwienie na bogactwo języka, estetykę i piękno scenografii.

Dzieci wzięły również udział w zabawach ruchowych w Fikoland Chełm, czynnie uczestnicząc w ciekawej rekreacji.

Wyjazd edukacyjny zorganizowany został dzięki wpłatom 1% na rzecz Stowarzyszenia „Poleska Dolina Miłosierdzia”.

Dziękujemy Darczyńcom za wsparcie finansowe naszych dzieci