POMÓŻMY ALEKSOWI WRÓCIĆ DO ŚWIATA DŹWIĘKÓW

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie naszego syna Aleksa Szurka stałą opieką i wsparciem. Aleks ma obecnie 6,5 roku. Urodził się z obustronnym i głębokim niedosłuchem obu uszu. Jest zaaparatowany od 5-go miesiąca życia. Od trzech lat syn jest po wszczepieniu implantu ślimakowego w lewym uchu. Dziecko jest pod stała kontroląi opieką medyczną Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Aktualnie chodzi do przedszkola.

Konieczna jest stała i regularna terapia słuchu i mowy. To wszystko wymaga ogromnego wysiłku specjalistów, terapeutów i całej rodziny. Wydatki na ochronę zdrowia syna są bardzo duże
i wykraczają znacznie poza budżet domowy.

Jesteśmy teraz w dramatycznej sytuacji, ponieważ aparacik słuchowy Aleksa uległ uszkodzeniu, którego nie da się naprawić. Natomiast jest potrzebny nowy aparat słuchowy, który pozwoli na powrót do prawidłowego funkcjonowania dziecka. Bez tego urządzenia dziecko z dnia na dzień cofa się w rozwoju mowy i następuje totalny regres.

Prosimy zatem o pomoc finansową i wsparcie ludzi dobrej woli, firm i instytucji dzięki którym Aleksik będzie mógł funkcjonować jak każde zdrowe dziecko. Prosimy zatem o objęcie stałą opieką przez Stowarzyszenie i umożliwienie także przekazania 1%  podatku od ludzi dobrej woli.

Szurek Jadwiga i Krzysztof                                                                 

 

Pieniądze dla chłopca można wpłacać na konto Stowarzyszenia

 „Poleska Dolina Miłosierdzia”:

54 8191 1026 2002 2000 0749 0001


z dopiskiem „DLA ALEKSA Z ARKI”