Wycieczka edukacyjna do teatru

Dnia 08 października 2013 roku, 17 uczniów ze Szkoły Filialnej w Wólce Tarnowskiej uczestniczyło w wycieczce edukacyjnej do Teatru imienia H. Ch. Andersena w Lublinie na spektakl „Calineczka”. Kiedy znajdziecie się wśród kwiatów, gdzieś w parku lub na polanie, wybierzcie sobie jeden – najpiękniejszy. Może się wtedy zdarzyć, że jeśli pocałujecie jego płatki, otworzy je przed Wami…   http://www.teatrandersena.pl/calineczka 

Cel i założenia wyjazdu to: rozwijanie zainteresowań teatrem i kulturą, poznanie struktury i pracy teatru, poznanie zawodów związanych z teatrem, uwrażliwienie na bogactwo języka, estetykę i piękno scenografii.

Na koniec wycieczki dzieci wzięły udział w zabawach ruchowych w Centrum Rozrywki dla Dzieci „Radość”, czynnie uczestnicząc w ciekawej rekreacji.

Wyjazd edukacyjny zorganizowany został dzięki wpłatom 1% na rzecz Stowarzyszenia „Poleska Dolina Miłosierdzia”.

Dziękujemy Darczyńcom za wsparcie finansowe naszych dzieci